ACCA Oxford Brookes в Узбекистане

ACCA - Oxford Brookes University

I semestr

FA1 Moliyaviy tranzaktsiyalar buyicha hisobot

– Ish operatsiyalari turlari va hujjatlari
– Tranzaktsiyalarning ikki tomonlama hisobi va yozuvlarni ikki tomonlama kiritish tizimi 
– Bank tizimi va tranzaktsiyalar 
– To‘lov hujjatlari
– Bosh kitobning hisobraqamlari
– Naqd pul va bank mablag‘lari
– Sotish va kredit tranzaktsiyalari
– Xaridlar va kredit tranzaktsiyalari
– Hisob-kitoblarni solishtirish
– Sinov uchun balansni tayyorlash

MA1 Boshqaruv ma’lumoti

– Xarajatlar hisobi va boshqaruv hisobining mohiyatini va maqsadlarini tushuntirish 
– Kalkulyatsiya tizimlarida birlamchi hujjat-larning ta’rifi va ma’lumotni to‘g‘ri kodlash 
– Xarajatlarni xususiyati, harakati va maqsadiga ko‘ra tasniflash 
– Materiallar uchun xarajatlar, ish haqi va boshqa turli xarajatlar hisobi
– Microsoft Excel dagi elektron jadvallardan foydalanish

FA2 Moliyaviy hisobitni yuritish

– Boshqaruv ma’lumotining xususiyati, manbai va maqsadlarini tushuntirish 
– Xarajat hisobi usullarini tushuntirish va qo‘llash 
– Rejalashtirish va nazorat qilish uchun byudjetlarni tayyorlash 
– Faktik xarajatlarni standart xarajatlarga solishtirish, va nazorat ko‘rsatkichlaridan har qanday chetlashuvlarni tahlil qilish 
– Unumdorlikni o‘lchashni tushuntirish va qo‘llash, va biznesning unumdorligini monitoring qilish

MA2 Xarajat va moliyani boshqarish

– Tashkilotda xarajat kalkulyatsiyasi rolini, va xarajatlarni qanday tasniflash kerakligini tushuntirish 
– Xarajatlarning tasniflashga ko‘ra hisobini ta’riflash va yuritish
– Xarajat hisobi usullarini tushuntirish va qo‘llash 
– Tranzaktsiyalarni va voqealarni yozib borish va hisobini yuritish 
– Boshqaruv hisobi usullaridan qarorlarni qa-bul qilish va qo‘llab-quvvatlash uchun foydalanish
– Pul mablag‘larini boshqarish tamoyillarini tushuntirish

II semestr

AB Biznesda buxgalterlik hisobi

– Biznes maqsadlari va turlarini, va ular aso-siy manfaatdor tomonlar bilan va atrof muhit bilan qanday munosabatda bo‘lishini tushunish 
– Biznes tashkil etilishining tuzilmasini, korporativ boshqaruvning vazifalari va rolini tushunish
– Hisobotni topshirishda va moliyaviy ma’lumot-ni ta’minlashda, samarali moliyaviy nazoratda va qonunchilikka rioya qilishda buxgalterlik hisobi va auditning vazifalarini o‘rganish
– Shaxsiy samaradorlikning samarali guruh uchun va tashkil etuvchi xulq-atvor uchun asos sifatida ahamiyatini tushunish 
– Biznes va moliyaning barcha jihatlari tan olingan kasbiy ishchi ruhi va maqomiga mos keluvchi tarzda amalga oshirilishi kerakligini o‘rganish va tushunish

MA Boshqaruv buxgalterlik hisobi

– Boshqaruv ma’lumotining xususiyati, manbai va maqsadlarini tushuntirish 
– Xarajat hisobi usullarini tushuntirish va qo‘llash 
– Rejalashtirish va nazorat qilish uchun byudjetlarni tayyorlash 
– Faktik xarajatlarni standart xarajatlarga solishtirish, va nazorat ko‘rsatkichlaridan har qanday chetlashuvlarni tahlil qilish 
– Unumdorlikni o‘lchashni tushuntirish va qo‘llash, va biznesning unumdorligini monitoring qilish

FA Moliyaviy buxgalterlik hisobi

– Moliyaviy hisobot kontekstini va maqsadlarini tushuntirish
– Moliyaviy ma’lumotning sifat xususiyatlarini aniqlash va belgilash 
– Ikki tomonlama yozuvlar va hisob yuritish tizimlaridan foydalanishni namoyil etish.
– Tranzaktsiyalarni va voqealarni yozib borish va hisobini yuritish
– Sinov uchun balansni tayyorlash 
– Yuridik shaxs sifatida ro‘yxatdan o‘tgan va ro‘yxatdan o‘tmagan korxonalar uchun asosiy moliyaviy hisobotlarni tayyorlash.
– Oddiy jamlanma moliyaviy hisobotni tayyorlash 
– Moliyaviy hisobotni talqin etish

III semestr

LW Korporativ va tadbirkorlik huquqi

– Huquq tizimlarining asosiy elementlari 
– Xalqaro ish operatsiyalari
– Tashishlar, va xalqaro ish operatsiyalari uchun to‘lovlar 
– Tijorat tashkilotlarini shakllantirish va tuzish 
– Kapital va kompaniyalarni moliyalashtirish
– Kompaniyalarni boshqarish, ma’murlashtirish va tartibga solish
– Iqtisodiy nochorlikka oid qonunchilik
– Korporativ tovlamachilik va jinoiy xulq-atvor va harakatlar

TX Soliqqa tortish

– Xalqaro soliq tizimi va uni ma’murlashtirish 
– Foyda solig‘i bo‘yicha majburiyatlar 
– Tashkilotlarning foyda solig‘i bo‘yicha majburiyatlar
– Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS)
– Sug‘urta badallari (SB)
– Tashkilotlarning mulki bo‘yicha soliq

IELTS (I semestr) Elective subject

Sizga siz o‘zlashtirgan til ko‘nikmalarini qo‘llashga va uni ingliz tilining mohir foydalanuvchisi darajasigacha rivojlantirish imkonini beradi. Siz to‘rtta ko‘nikma – gapirish, o‘qish, tinglash va yozishdan keng foydalanasiz, hamda ingliz tilining murakkab grammatik jihatlari bo‘yicha bilimingizni, va so‘z boyligini kengaytirasiz. Ushbu kursdan keyin siz IELTS imtihonini topshirish bo‘yicha maslahatlarni va strategiyani o‘rganasiz.

IV semestr

PM Unumdorlikni boshqarish

– Xarajat hisobi va boshqaruv hisobi usullari bo‘yicha mutaxassis
– Qarorni qabul qilish usullari 
– Byudjetlashtirish, boshqarish va nazorat qilish
– Unumdorlikni o‘lchash, boshqarish va nazorat qilish

Microsoft Excel

– Excel interfeysi
– Excel asoslari
– Sizning ish kitobingizni tahrir qilish
– Kitobingizni chop etish va ko‘rib chiqish
– Kengaytirilgan fayl vazifalari
– Funktsiyalar va formulalar bilan ishlash
– Jadvallarni boshqarish
– Yakuniy yaxshilashlarni qo‘shish
– Ma’lumotni grafik shaklida aks ettirish
– Ma’lumotingizdan maksimal foyda oling
– Burilish ma’lumotlari
– Jamlangan ma’lumot diagrammalari
– Excel ning kengaytirilgan vazifalari

Microsoft Word

– Word interfeysi
– Kengaytirilgan saifalar va dasturni sozlash
– Hujjatlarni yaratish
– Matn bilan yana nimalar qilish mumkin
– Hujjatingizni chop etish va ko‘rib chiqish
– Hujjatlaringizni boshqarish
– Formatlashtirish asboblaridan foydalanish
– Ustki va pastki kolontitullarni yaratish
– Vaqt tejaydigan asboblardan foydalanish
– Hujjatlarni yakunlash
– Rasmlar bilan ishlash
– Figuralar bilash ishlash
– Kengaytirilgan grafika bilan ishlash
– Jadvallarni yaratish
– Tenglamalar va diagrammalarni yaratish

V semestr

FR Moliyaviy hisobot

– Moliyaviy hisobotning kontseptual va me’yoriy belgilanishi
– Moliyaviy hisobotda operatsiyalarning hisobi
– Ayrim shaxslar va guruhlarning moliyaviy hisobotini tahlil qilish va talqin etish
– Moliyaviy hisobotni tayyorlash

AA Axborot va tasdiqlash

– Audit asoslari va uni tartibga solish
– Rejalashtirish va taakkalchiliklarni baholash
– Ichki nazorat
– Auditorlik dalil-isbotlari
– Sharh berish va hisobot

Microsoft Power Point

– Tanishish
– Sahifalarning sharhi, birinchi qism
– Sahifalarning sharhi, ikkinchi qism
– Taqdimotlarni yaratish
– Taqdimotingizni chop etish va ko‘rib chiqish
– Yakuniy yaxshilash jihatlarini qo‘shish
– Taqdimotingizga rasmlar va bo‘yoqlarni qo‘shish
– Rasmlar bilan ishlash
– Diagrammalar, grafiklar va jadvallarni qo‘shish
– Taqdimotga multimedia vositalarini qo‘shish
– Slide Masters ni sozlash
– Taqdimotlarni ko‘rib chiqish
– Tasvirlarning kengaytirilgan turlarini yaratish

VI semestr

FM Moliyaviy menedjment

– Moliyaviy menedjmentning funktsiyalari
– Moliyaviy menedjmentni qo‘llash muhiti
– Aylanma kapitalni boshqarish
– Investitsiyalarni baholash
– Ishbilarmonlik moliyasi
– Biznesni baholash
– Ttavakkalchiliklarni boshqarish

Microsoft Outlook

– Outlook interfeysini tushunish va sozlash
– Sahifalarning sharhi (Pochta interfeysi)
– Sahifalarning sharhi (Outlook elementining interfeysi)
– Elektron pochtani yuborish
– Ma’lumotni boshqarish
– Elektron pochtangizni tashkil etish
– Word Primer
– Elektron pochtaning hisob yozuvlarini tushunish
– Microsoft Exchange Server
– Elektron pochtaning kengaytirilgan funktsiyalari
– Ma’lumotni boshqarishning kengaytirilgan asboblari
– Kengaytirilgan mavzular
– Axborotni boshqarish
– Outlook da xavfsizlik

Etika va kasbiy ko‘nikmalar moduli
RAP Tadqiqot va tahlil loyihasi

Quyidagilar beriladi:
* Buhgalteriya va biznes bo‘yicha ACCA diplomi + Microsoft Sertifikati
* Oksford Bruks universitetining amaliy buhgalteriya hisobi bo‘yicha fan bakalavri diplomi

Scroll to Top