ACCA Oxford Brookes в Узбекистане

FAN BAKALAVRI DARAJASI BO‘YICHA KVALIFIKATSIYA BERILMASLIGI SABABLARI

Siz moliyaviy hisobot (FR), audit va sug‘urta (ta’minot) (AA) va moliyaviy menedjment (FM) bo‘yicha imtihonlarni topshirganingizdan keyin, tadqiqot va tahlil loyihasi (RAP) Oksfordning Bruks universitetining fan bakalavri darajasining yakuniy komponenti bo‘ladi.

U ikkita alohida hujjatdan iborat; 7500 so‘z hajmida Tadqiqot to‘g‘risida hisobot, va 2000 so‘z hajmida Ko‘nikma va ta’lim to‘g‘risida bayonot. RAP bo‘yicha, va moliyaviy hisobot (FR), audit va sug‘urta (ta’minot) (AA) va moliyaviy menedjment (FM) bo‘yicha imtihonlardagi baholaringiz sizga berilishi mumkin bo‘lgan darajaning saviyasini ko‘rsatadi.

Tadqiqot va tahlil loyihasi (RAP)
Tadqiqot va tahlil loyihangiz uchun to‘g‘ri mavzuni tanlash fan bakalavri darajasi berilishi uchun muhim element hisoblanadi.

Tadqiqot va tahlil loyihasini topshirish uchun Siz ham Tadqiqot to‘g‘risida hisobotni, ham Ko‘nikma va ta’lim to‘g‘risida bayonotni topshirishingiz kerak. Agar siz Tadqiqot va tahlil loyihasini taqdim etishning aynan bir davri mobaynida ikkala komponentni alohida topshirmasangiz, Loyiha bo‘yicha «Topshirilmagan» bahosini olasiz.

Siz tadqiqot va tahlil loyihasini topshirishga uch marta urinishingiz mumkin. Afsuski, agar siz tadqiqot va tahlil loyihasini uchta alohida urinish davomida topshirmasangiz, siz Oksfordning Bruks universitetida fan bakalavri darajasini olish huquqiga ega bo‘lmaysiz. Siz bir mavzuda loyihani uch marta, yoki uchta har xil tadqiqot va tahlil loyihasini topshirish uchun taqdim etishingiz mumkinligiga e’tibor bering.

Siz loyihani 10 yil muddat ichida takroriy taqdim etishingiz kerak bo‘ladi.

Sizga Tadqiqot to‘g‘risida hisobot natijalari uchun uchta «Topshirilgan» (A, B yoki C) baholaridan biri yoki «Topshirilmagan» (F) bahosi beriladi. Sizga Ko‘nikma va ta’lim to‘g‘risida bayonotni bajarish uchun «Topshirilgan» bahosi yoki «Topshirilmagan» bahosi beriladi.

Agar siz tadqiqot to‘g‘risida hisobot uchun uchta bahodan birini va bilim va ko‘nikmalar bo‘yicha imtihonni topshirish uchun bahoni olsangiz, sizga tadqiqot va tahlil loyihasi bo‘yicha baho beriladi. Siz Tadqiqot va tahlil loyihasi uchun uchta bahodan birini olganingizdan keyin, siz keyingi loyihani taqdim eta olmaysiz.

Agar sizga Tadqiqot to‘g‘risida hisobot bo‘yicha «Topshirilmagan» bahosi, yoki Ko‘nikma va ta’lim to‘g‘risida bayonot bo‘yicha «Topshirilmagan» bahosi qo‘yilsa, siz Tadqiqot va tahlil loyihasi bo‘yicha «Topshirilmagan» bahosini olasiz. Agar siz birinchi tadqiqot va tahlil loyihasi uchun «Topshirilmagan» bahosini olsangiz, siz loyihani yana ikki marta taqdim etishingiz ruxsat etiladi.

Tadqiqot va tahlil loyihasi (RAP)
Ko‘nikma va ta’lim to‘g‘risida bayonotni tayyorlash paytida siz to‘rtta savolga javob berishingiz kerak.

Daraja saviyasi (sinfi) qanday hisoblanadi?
Oksfordning Bruks universiteti tomonidan beriladigan daraja saviyasi (sinfi), bir qator omillarga bog‘liqdir.

Scroll to Top